การก่อตั้ง

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองใน โอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของท่านพุทธทาส โดย คุณพิชัย ตั้งสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริสแอนด์พีช จำกัด ได้เรียนเชิญผู้ที่เห็นคุณประโยชน์ของห้องสมุด ร่วมกันก่อตั้งห้องสมุด ขึ้น โดยได้ประชุมร่วมกันครั้งแรกในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ การปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เปิดให้บริการประชาชนในเดือน สิงหาคม ๒๕๔๙

Learn More